Apteka szpitalna

Kierownik Apteki Szpitanej SP ZOZ w Kościanie:

tel. 065/512-51-62 wew. 210

Apteka Szpitalnba świadczy usługi farmaceutyczne obejmujące następujący zakres:

  • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • sporządzanie leków recepturowych
  • udzielanie informacji o produktach leczniczych.

W zakresie usług zostaje także organizowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Monitorujemy działania niepożadane leków oraz współuczestniczymy   w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu.