Historia

Historia

Powtarzające się w XIX wieku epidemie cholery, tyfusu i innych chorób zakaźnych, nagminność gruźlicy zmusiły społeczeństwo kościańskie do budowy szpitala. Jako fundacja dobroczynna rodziny Chłapowskich powstał w 1864 r. "Dom chorych sierot Św. Zofii". Zarząd szpitala i opiekę nad chorymi oddano wówczas Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. Przy szpitalu zorganizowano sierociniec, szkołę dla sierot, ochronkę i szwalnię.
W 1885 roku Szpital liczył 40 łóżek po 20 dla kobiet i mężczyzn, zatrudniając 5 pielęgniarek pracą których kierował dr Karol Bojanowski. Szpital ten w ciągu lat rozbudowano, a w 1912 r. powiększono o nowoczesny, 4 - kondygnacyjny szpital, (który mimo różnych kolei losu służy chorym do dziś). 14 lipca 1913 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego szpitala, dysponującego 50 łóżkami, elektrownią, kuchnią, centralnym ogrzewaniem, pralnią, piekarnią, windą osobową i kuchenną, rentgenem oraz łaźniami leczniczymi. Wówczas uważany był za najpiękniejszy i najnowocześniejszy lazaret w Księstwie.

W październiku 1949 roku Szpital Św. Zofii własność Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia został przejęty przez Powiatowy Związek Samorządowy w Kościanie i otrzymał nazwę "Szpital Powiatowy im. Teodora Dunina" i poddany stopniowej modernizacji. Zlikwidowano duże, kilkunastoosobowe sale, założono park dla chorych, asfaltowe drogi na terenie, wybudowano pawilon zakaźny - obecnie Zakład Opiekuńczo Leczniczy, pawilon położniczo - ginekologiczny, internistyczno - pediatryczny i budynki administracyjne, aptekę, świetlicę, dwa magazyny, pralnię i mieszkanie dla pielęgniarek. Liczba łóżek wzrosła w 1957 r. do 228, a w1959 r. do 255 i 20 łóżek noworodkowych.

Od 1973 roku Szpital wszedł w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, który objął działalnością powiat kościański, stając się centrum lecznictwa zamkniętego i otwartego. W 1975 roku w następstwie nowego podziału administracyjnego obszar działania ZOZ - u pomniejszono o gminy: Czempiń, Kamieniec i Wielichowo, doszły natomiast ośrodki zdrowia w Przemęcie i Mochach oraz punkt lekarski w Kaszczorze. W tym okresie nastąpiła znaczna poprawa w wyposażeniu Szpitala w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny. Zakupiono nowe aparaty rentgenowskie, elektroniczną aparaturę do monitorowania i intensywnej terapii, bezbolesnego leczenia zębów, aparaturę do inhalacji, cystoskopii itp.

 Taki stan rzeczy utrzymywał się do grudnia 1998 roku wówczas Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie przekształcony został w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie w skład którego wchodziły oddział chirurgiczny, wewnętrzny, pediatryczny, ginekologiczno - położniczy, patofizjologii - noworodka, reumatologiczno - rehabilitacyjny, intensywnej opieki medycznej oraz oddział opiekuńczo - leczniczy. Przy SP ZOZ w Kościanie funkcjonuje zespół poradni specjalistycznych, dział pomocy doraźnej, gabinety rehabilitacji medycznej oraz gabinety diagnostyczne. W 2001 roku w ramach wprowadzanego w Polsce Systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego powstał w tzw. Pawilonie Chirurgicznym Szpitalny Oddział Ratunkowy. Obecnie Szpital w Kościanie liczy ponad 300 łóżek, w którym rocznie leczy się prawie 10 000 pacjentów z terenu Powiatu Kościańskiego i Powiatów sąsiednich.

Opracowanie na podstawie "Szpitale Kościana w latach 1385 - 1985" H. Florkowski