Oddział intensywnej terapii

Adres e-mail: oit@szpital.koscian.pl

Ordynator: lek. med. Jerzy Furmanowski - tel. 65 512 08 55 wew. 251

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Magdalena Pelczyńska - tel. 65 512 08 55 wew. 253

Dyżurka Lekarska: tel. 65 512 08 55 wew. 252

Dyżurka Pielęgniarska: tel. 65 512 08 55 wew. 254

Lekarze:

 • lek. med. Mirosław Bogusz
 • lek. med. Lidia Karpińska – Jagaciak
 • lek. med. Agnieszka Kelma
 • lek. med. Łukasz Moder

Oddział Intensywnej Terapii SP ZOZ w Kościanie powstał w lutym 1988 roku. Jego twórcą i pierwszym ordynatorem był lek. med. Helena Skoracka. Od 28 stycznia 2011 roku Oddział przeniesiono na III piętro głównego pawilonu do nowych pomieszczeń i został doposażony w nowoczesny sprzęt.

W oddziale dysponujemy 5 identycznie wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii dla osób dorosłych w tym jedno w sali jednoosobowej (możliwość pełnej izolacji), połączonych systemem nowoczesnego monitorowania hemodynamicznego i wizualnego.

Wyposażenie w sprzęt:

 • kompleksowy monitoring funkcji życiowych Nihon – Kohen
 • kompleksowy system infuzji B/Braun
 • jednorodny system wentylacji mechanicznej Drager AG
 • aparat do pomiaru rzutu serca metodą mało inwazyjną Vigileo
 • aparat do terapii ciągłej nerkozastępczej Multifiltrate Fresenius Medical Care
 • nowoczesne łóżko intensywnej terapii, także z przechyłami bocznymi i możliwością ważenia pacjenta Linet
 • aktywne materace Virtuozo

Personel lekarski stanowi zespół 5 lekarzy, w tym 4 lekarzy z II stopniem specjalizacji w zakresie AiIT, jeden w ostatnich miesiącach specjalizacji, oraz dodatkowo 4 lekarzy specjalistów pełniących dyżury medyczne.

Na Oddział są przyjmowani i leczeni dorośli pacjenci w ostrych stanach zagrożenia życia w przebiegu urazów, ciężkich zakażeń, ciężkich schorzeń systemowych, oraz niewydolności wielonarządowych. Są to pacjenci wymagający podtrzymywania funkcji życiowych z wykorzystaniem technik intensywnej terapii. Kompleksowa opieka całego zespołu, konsultantów zakresie innych specjalności lekarskich z oddziałów Szpitala, rehabilitanta, nowoczesny sprzęt i warunki lokalowe zapewniają zastosowanie aktualnych standardów w zakresie diagnostyki, leczenia, oraz rehabilitacji.