Oddział noworodkowy

Adres e-mail: noworodki@szpital.koscian.pl

Ordynator: lek. med. Violetta Woś-Stępczak 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Eliza Ptaszyńska

Dyżurka Lekarska: tel. 65 512 08 55 wew. 296

Dyżurka Pielęgniarska: tel. 65 512 08 55 wew. 297

Oddział Noworodkowy jest oddziałem I stopnia w trójstopniowym systemie opieki nad noworodkiem. Opiekujemy się szczególnie noworodkami zdrowymi. Przekazujemy ich mamą wiedzę na temat pielęgnacji, karmienia naturalnego, szczepień ochronnych, badań przesiewowych, w tym badań słuchu i profilaktyki witaminowej. Noworodki przebywają razem z matkami (system rooming-in).

W oddziale prowadzimy noworodki z niewielką patologią m.in.

  • wcześniactwem;
  • hipotrofią wewnątrzmaciczną;
  • zakażeniem wewnątrzmacicznym;
  • żółtaczką;
  • zaburzeniami adaptacyjnymi.

Noworodki z cięższą patologią i w stanie zagrożenia życia po ustabilizowaniu podstawowych czynności życiowych przekazujemy karetką „N” do ośrodków o wyższym stopniu referencji. Aby nasi pacjenci mogli czuć się bezpiecznie oddział jest wyposażony w: respirator, Neo-puff, inkubatory otwarte i zamknięte, lampy do fototerapii, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, oksymetry, bilirubinometr.

Noworodkami opiekują się lekarze (neonatolog i pediatrzy) oraz pielęgniarki, które pomagają w adaptacji do nowej rzeczywistości nie tylko noworodkom, ale również rodzicom. Po opuszczeniu szpitala opiekę nad noworodkami wymagającymi dalszej oceny zdrowia i rozwoju przejmuje Poradnia Neonatologiczna, a problemy laktacyjne rozwiązujemy w czynnym całą dobę Telefonicznym Punkcie Laktacyjnym.