Oddział ortopedii i traumatologii ruchu

Adres e-mail: ortopedia@szpital.koscian.pl

Ordynator: lek. med. Jędzej Lewandowski - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Hanna Jankowiak

Lekarze:

 • lek. med. Krzysztof Pawlik - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. med. Maciej Kamiński - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Rezydenci:

 • lek. med. Wojciech Stawiński - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Kamil Kostusiak - w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Bartosz Wojtkowiak - w trakcie specjalizacji

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu został uruchomiony w dniu 1 marca 2008 roku. Początkowo znajdował się w starym budynku chirurgicznym, ale w dniu 01.02.2013 r. został w całości przeniesiony do nowej części szpitala. Obecnie warunki lokalowe spełniają najwyższe standardy światowe i europejskie. W celu zapewnienia pacjentom maksymalnie komfortowych warunków leczenia, utworzono sale jedno i dwuosobowe, wszystkie wyposażono w łazienki oraz odbiorniki TV. Bezpieczeństwo pacjentom w pierwszych dniach po zabiegach operacyjnych zapewniamy poprzez całodobową   obserwację w doskonale wyposażonej sali intensywnego nadzoru pielęgniarskiego.

Nadzór medyczny nad leczonymi u nas pacjentami stanowi doświadczony personel lekarski oraz pielęgniarski. Ze względu na fakt, iż czujemy się zobligowani do podnoszenia naszych kwalifikacji, uczestniczymy w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą, co pozwala na szybkie wdrażanie nowoczesnych technik leczenia zarówno operacyjnego jak i zachowawczego.

 W Oddziale realizowanie są zabiegi:

 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 • endoprotezo plastyka stawu kolanowego
 • endoprotezoplastyka stawu skokowego
 • endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego
 • endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego
 • artroskopia stawu barkowego
 • artroskopia stawu kolanowego
 • artroskopia stawu skokowego
 • biodro trzaskające
 • nawykowe zwichnięcie rzepki
 • rekonstrukcja artroskopowi więzadła krzyżowego przedniego
 • rekonstrukcja artroskopowi więzadła krzyżowego tylnego
 • szycie łąkotek stawu kolanowego metodą artroskopowi
 • przeszczep mozaikowy chrząstki stawowej metodą artroskopowi
 • rekonstrukcja więzadła strzałkowego skokowego przedniego
 • łokieć tenisisty
 • odbarczenie nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka
 • przykurcz Dupuytrena
 • palec trzaskający
 • hallux valgus
 • hallux rigidys
 • artrodezy

 Z zakresu chirurgii urazowej:

 • urazy kończyny górnej
 • urazy kończyny dolnej
 • plastyka zerwanego ścięgna Achillesa.