Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kościanie

BIP
Nasza misja:

“Skuteczna pomoc, diagnoza i leczenie
przez wykwalifikowany personel medyczny,
z poszanowaniem praw pacjenta
i zasad racjonalnego działania.”

Polityka jakości

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ustanowił Politykę Jakości, której podstawowe zasady obowiązują  wszystkich pracowników. Poprzez realizację celów Polityki Jakości, dążymy do uzyskania najwyższego poziomu świadczonych usług.

Podstawowym celem naszej placówki jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów poprzez świadczenia diagnostyczne i lecznicze  odpowiadające profilowi i zakresowi działalności szpitala, które są realizowane  na najwyższym możliwym poziomie z uwzględnieniem aktualnej wiedzy  medycznej zatrudnionego personelu,  nowoczesnej aparatury medycznej oraz dobrych, wypracowanych kontaktów z placówkami o wyższym poziomie referencyjnym. Podstawą każdego działania jest obowiązujące prawo, regulamin wewnętrzny, wymagania NFZ, organu założycielskiego  oraz daleko idąca empatia i szacunek dla pacjenta i jego najbliższych.


Politykę jakości realizujemy poprzez cele strategiczne:

  • Stworzenie szpitala przyjaznego dla pacjentów:
  • Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów;
  • Analizę rynku świadczeń zdrowotnych w rejonie operacyjnym;
  • Analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów, monitorowanie satysfakcji pacjentów;
  • Pozyskiwanie wyszkolonej kadry medycznej oraz stworzenie systemu szkolenia wewnętrznego i zewnętrznego;
  • Dostosowanie infrastruktury szpitala do aktualnych standardów i wymogów;
  • Zapewnienie pracownikom zgodnych z wymogami warunków pracy i płacy oraz umożliwienie stałego podnoszenia kwalifikacji;
  • Dbanie o wizerunek Szpitala i promowanie go na zewnątrz;
  • Realizowanie celów biznesowych, takich jak: osiąganie lepszej  sprzedaży usług medycznych, zapewnienie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla Zakładu;
  • Podnoszenie świadomości zdrowotnej, wśród lokalnej społeczności.

Poprzez realizację wyżej wymienionych celów polityki jakości dążymy do uzyskania najwyższego poziomu świadczonych usług. Wszyscy pracownicy są świadomi jej celów i zobowiązują się do ich realizacji, co stanowi gwarancję funkcjonowania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Kościan, dnia 25.02.2017r.

 Plik do pobrania

    Certyfikat ISO 9001:2008 (pdf)

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan
NIP: 698-15-78-284 REGON: 411051999
tel. 065/ 512 08 55, fax. 065/512 0707
punkt informacyjny 065/ 512 51 63
realizacjaStudio Fabryka