Polskie Tow. Lekarskie

Zawiadomienie o zebraniach naukowo - szkoleniowych

Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Kościanie i Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kościanie zapraszają na zebranie naukowe we wtorki o godz. 8.00 do świetlicy Szpitala, ul. Szpitalna 7.

Plan zebrań:

 • 21.05.2019 r. ma godz. 8:00
  • Temat: „Nieantybiotykowe strategie ograniczania zakażeń szczepami wielolekoopornymi.”
  • Dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
  • Przedstawiciel medyczny Pani Karolina Żołnowska - Strawa
 • 14.05.2019 r. ma godz. 8:00
  • Temat: „Płynoterapia - na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć jatrogennych błędów.”
  • Dr Piotr Grzechnik
  • Przedstawiciel medyczny Pani Karolina Żołnowska - Strawa
 • 09.04.2019 r. ma godz. 8:00
  • Temat: „Prawo pacjenta i innych podmiotów do informacji medycznej. Narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa pacjentów w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Istota i znaczenie raportowania oraz analizy krytycznych incydentów medycznych w procesie zarządzania rynkiem klinicznym.”
   Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 29.05.2018 r. ma godz. 8:00
  • Temat: „Różnica pomiędzy lekiem a parafarmaceutykami. Aspeky prawne .”
   mgr Katarzyna Sikora
 • 18.05.2018 r. ma godz. 8:15
  • Temat: „Nowe podejście do leczenia ran.”
  • Firma CREATUS
 • 15.05.2018 r. ma godz. 8:00
  • Temat: „Algorytmy leczenia cukrzycy.”
  • Prof. dr hab. med Aleksandra Araszkiewicz, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu
 • 20.04.2018 r. ma godz. 8:15
  • Temat: „Leczenie ran przewlekłych - antyseptyka i lavaseptyka.”
  • Bartłomiej Metler
 • 06.04.2018 r. ma godz. 8:15
  • Temat: „Najnowsze wytyczne dotyczące krwiolecznictwo.”
  • lek. med. Jolanta Kic - Ciseł
 • 15.12.2017 r. na godz. 8:15
  • Temat: „Stopa cukrzycowa. Diagnostyka i leczenie.”
  • dr med. Piotr Liszkowski adiunkt Kliniki Diabetologii UM w Poznaniu
 • 01.12.2017 r. na godz. 8:15
  • Temat: „Multimedialna projekcja dotycząca stanowiska świadków Jehowy w sprawie leczenia oraz krwi.”
 • 17.11.2017 r. na godz. 8:15
  • Temat: „Prawa pacjenta a obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Cywilnoprawne konsekwencje naruszania praw pacjenta w postaci roszczeń medycznych.”
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 27.10.2017 r. na godz. 8:15
  • Temat: „Skuteczna farmakoterapia może być bardziej bezpieczna i tańsza. Rekomendacje podaży leków i płynów zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.”
  • dr med. Paweł Węgrzyn farmakolog kliniczny
  • Przedstawiciel medyczny Pani Karolina Żołnowska - Strawa, Firma Aeskulap - Chifa
 • 06.10.2017 na godz. 8:15
  • Temat: „Ostre schorzenia jamy brzusznej - wybrane zagadnienia.”
  • lek. med. Wojciech Skrzypczak
 • 15.09.2017 na godz. 8:15
  • Temat: „Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, w świetle aktualnych przepisów prawa (dokumentowanie, monitorowanie i realizacja zleceń lekarskich.”
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 26.05.2017 na godz. 8:15
  • Temat: „Standardy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, w oparciu o przepisy prawa i regulacje Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.”
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 31.03.2017 na godz. 8:15
  • Temat: „Stosowanie Cilostazolu w chromaniu przestankowym."
  • Prof. dr hab. med Marcin Gabriel
 • 03.03.2017 na godz. 8:15
  • Temat: „Postępowanie po ekspozycji zawodwej - procedura postępowania, aspekty prawne i finansowanie leczenia.”
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 27.01.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Szkolenie z krwiodawstwa - Nowości"
  • lek. med. Jolanta Kic - Ciseł
 • 13.01.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Insuliny długo działające"
  • Firma Sanofi - Aventis
 • 16.12.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Przeskórne zamykanie uszka lewego przedsionka"
   dr hab. med. Marek Grygier i Klinika Kardiologii UM w Poznaniu ul. Długa
 • 24.06.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa pacjentów w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Istota i znaczenie raportowania oraz analizy krytycznych incydentów medycznych w procesie zarządzania ryzykiem klinicznym”
   Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 10.06.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Trzy przypadki jeden B - andrenolityk”
  • lek. med. Piotr Majchrzak
  • Przedstawiciel Medyczny Firmy Merck - Szymon Szafryn
 • 06.05.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Dyslipidemia aterogenna, konsensus europejski”
  • dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczy
  • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • Pan Marcin Nizio przedstawiciel medyczny firmy Abbott
 • 22.04.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Tomografia komputerowa 16 rzędowa – wskazania i przeciwwskazania"
  • dr Hanna Gilewska
 • 15.04.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Nowe doustne antykoagulanty”
  • dr hab. n. med. Anna Posadzy – Małaczyńska
  • Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Poznaniu
  • Pani Agnieszka Witkowska przedstawiciel medyczny firmy Bayer
 • 18.03.2016 na godz. 8:15 
  • Temat: „Odpowiedzialność karna lekarza,pielęgniarki i położnej w procesie udzielania świadczeń zawodowych ”
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 11.03.2016 na godz. 8:15
  • Temat: „Obturacyjny bezdech senny – problem kliniczny, diagnostyka i leczenie”
  • dr med. Piotr Lehmann
  • Prezentacja przypadków z Pracowni SP ZOZ w Kościanie
  • mgr Agnieszka Lehmann
 • 04.12.2015 na godzine 8:15
  • Temat: "Odpowiedzialność zawodowa lekarza, pielęgniarki i położnej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych."
  • Szkolenie poprowadzi radca prawny pan Łukasz Czerniak. 
 • 20.11.2015 na godzine 8:15 - ODWOŁANY
  • Temat: "Nowe leki przeciwkrzepliwe. "
  • lek. med. Piotr Majchrzak 
 • 13.11.2015 na godzine 8:15 - ODWOŁANY
  • Temat: "Sprawozdanie z 67 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. "
  • lek. med. Wojciech Skrzypczak
 • 06.11.2015 na godzine 8:15 - ODWOŁANY
  • Temat: "Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle aktualnych przepisów prawnych. "
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS 
 • 23.10.2015 na godzine 8:15
  • Temat: "Pobieranie posiewów bakteriologicznych." 
  • Firma bioMerieux
  • Temat: "Prawa pacjenta."
  • Pani Mecenas Zofia Łukaszewska
 • 16.10.2015 na godzine 8:15
  • Temat: "Przykłady roszczeń pacjentów - charakterystyka roszczeń pacjentów. "
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS 
 • 09.10.2015 na godzine 8:15
  • Temat: "Bąblowica wątroby. Epidemiologia. Rozpoznanie i leczenie."
  • Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak
  • Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
 • 02.10.2015 na godzine 8:15
  • Temat: "Świadoma zgoda pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych."
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 29.09.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Jak optymalnie postępować u chorych z nadciśnieniem tętniczym stosując sprawdzone molekuły."
  • lek. med. Piotr Majchrzak
  • Firma Merck - Przedstawiciel medyczny Pani Katarzyna Manowska
 • 11.09.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Postępowanie personelu medycznego w stosunku do szczególnego rodzaju pacjentów-pacjenci małoletni, 16-latkowie, pacjenci ubezwłasnowolnieni całkowicie i częściowo." 
  •  Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 26.06.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Inhibitory konertazy angiotensyny u chorych po zawale mięśnia sercowego."
  • lek. med. Piotr Majchrzak
  • Firma Servier - Przedstawiciel medyczny Pani Milena Julkowska
 • 19.06.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Tajemnica zawodowa"
  • Szpitalna Akademia Wiedzy SUPRA BROKERS
 • 12.06.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Co nowego w kardiologii"
  • dr med. Marek Słomczyński
 • 29.05.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Nowoczesne sposoby leczenia ran"
  • Firma Convatec
 • 22.05.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Niesterydowe leki przeciwzapalne - zastosowanie u pacjentów z bólami ostrymi i przewlekłymi"
  • dr med. Dorota Cieślak - Instytut Reumatologii i immunologii Klinicznej UM w Poznaniu
  • Firma Gedeon Richter - Przedstawiciel medyczny Pani Sylwia Mazurowska
 • 17.04.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Gazometria - czy na pewno wszyscy, wszystko wiedzą"
  • dr Anna Chrzanowska
 • 27.03.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Nadciśnienie tętnicze - studium pacjenta w świetle nowych leków hipotenesyjnych"
  • dr hab. med. Wiesław Bryl
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM w Poznaniu
  • Przedstawiciel medyczny Maricn Nowaczyk firma Berlin Chemie
 • 06.03.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Przewlekła niewydolność żylna. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych."
  • Prof. dr hab. med. Marcin Gabriel
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu
  • Firma Adamed
 • 30.01.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Problem hipoglikemii w insulinoteraoii"
  • dr hab. med. Aleksandra Araszkiewicz
 • 16.01.2015 na godz. 8:15
  • Temat: "Zastosowanie badań genetycznych w pracy codziennej lekarza"
  • dr Karolina Matuszewska
 • 14.11.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Żywienie enteralne. Podaż diet. Opieka nad PEG-iem"
  • Przedstwaiciel medyczny Firma Nutricia Marta Stec - Pawlak
 • 07.11.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Zasady leczenia przeciwzakrzepowego w migotaniu przedsionków"
  • dr Piotr Majchrzak
 • 31.10.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Insulinoterapia przed zabiegami operacyjnymi i w czasie stosowania sterydoterapii"
  • dr med. Danuta Górowska - Pracka
 • 24.10.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Nowoczesne doustne antykoagulanty"
 • 17.10.2014 na godz. 8:15
  • Teamt: "Szkolenie z krwiolecznictwa"
  • dr Jolanta Kic - Ciseł
 • 07.10.2014 na godz. 8:15
  • Temat: Troponiny - problem ustalenia wartości referncyjnych w interpretacji wyniku"
  • dr med. Włodzimierz Pawłowski
 • 03.10.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej - uzycie AED"
  • dr Jędrzej Korzeniewski
 • 27.06.2014 na godz. 8:15
  • Temat: " Celowana antybiotykoterapia z właściwym wykorzystaniem parametrów mikrobiologicznych "
  • dr med. Beata Kowalska - Krochmol
 • 20.06.2014 na godz. 8:15
  • Temat: " Interakcje farmakologiczne "
  • mgr Katarzyna Sikora
 • 20.05.2014 na godz. 8:15
  • Temat: " Ostre łagodne dziecięce zapalenie mięśni"
  • lek. med. Hanna Małecka - Stężycka
 • 13.05.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Możliwości lecznicze żylaków kończyn dolnych"
  • lek. med Wojciech Skrzypczak
 •  29.04.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Kontrowersje wokół osteoporozy"
  • Prof. dr hab. med. Paweł Hrycaj
 • 22.04.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej"
  • lek. med. Jędrzej Korzeniewski
 • 08.04.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Program rejestracji pacjentów w gabinetach prywatnych"
  • Rafał Poluszczyk
 • 01.04.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Problemy naczyniowe w praktyce lekarskiej ostrego dyżuru"
  • lek. med. Wojciech Skrzypczak
 • 18.03.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Nowoczesna diagnostyka Boreliozy"
  • mgr Małgorzata Walerych
 • 14.01.2014 na godz. 8:15
  • Temat: "Leczenie nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych 2013"
  • dr. Karolina Hoffmann
 • 19.11.2013 na godz. 8:15
  • Temat: "Wybrane zabójstwa na podstawie materiału własnego"
  • lek. med. Jędrzej Piotrowski
 • 29.10.2013 na godz. 8:15
  • Temat: "Interpretacja wyników badań nasienia według standardów WHO 2010" - mgr Joanna Kuźma
  • oraz Temat: "Witamina D" - mgr Małgorzata Walerych
 • 22.10.2013 na godz: 8:15
  • Temat: "Interesujace przypadki chorych leczonych w oddziale - omówienie c.d.
  • lek. med. Wojciech Skrzypczak Szpital SP ZOZ w Kościanie 
 • 01.10.2013 na godz: 8:15
  • Teamat: "Przymus bezpośredni"
  • mgr Teodor Murawa Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie
 • 25.06.2013 na godz. 8.15
  • Temat: "Podstawowe zabiegi reanimacyjne - BLS".
  • lek.med. Jędrzej Korzeniewski Szpital SP ZOZ w Kościanie 
 • 18.06.2013 na godz. 8:15
  • Temat: "Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ramach objętych procesem infekcyjnym".
  • lek.med. Ireneusz Reszel Firma Szchulke
 • 11.06.2013 na godz 8:15 - Oddział Chirurgiczny szpital SP ZOZ w Kościanie:
  • Temat: "Interesujące przypadki chorych leczonych w oddziale - omówienie c.d."
  • lek. med. Wojciech Skrzypczak
  • W tym dniu w godz. 8:00 - 9:00 będzie możliwość oddania swojego głosu na kandydatów do Wielkopolskiej Izby Lekarsiej
 • 07.05.2013 na godz. 8:15
  • Temat: "HE 4 - nowy marker raka jajnika"
  • dr med. Mirosława Nowacka
 • 23.04.2013 na godz. 8:15
  • Temat: "Czerniak - aktualny stan wiedzy".
  • dr med. Robert Jagaciak
 • 16.04.2013 na godz. 8:15
  • Temat: "Podstawy prawidłowej komunikacji z pacjentem".
  • mgr Grażyna Majchrzycka i mgr Iwona Neumann - Wilk
 • 09.04.2013 na godz. 8:15
  • Temat: " Leczenie krwią".
  • dr med. Jolanta Kic - Ciseł
 • 19.03.2013
  • Temat: "Racjonalne podejście do płynoterapii okołooperacyjnej i w stanach nagłych".
  • dr med. Sławomir Sobieszczyk
 • 12.03.2013
  • Temat: "Ambulatoryjne leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej".
  • Marcin Turok - Przedstawiciel medyczny firmy Astra Zeneca Pharma Poland
 • 18.12.2012 r.
  • Temat: "Novo Seven w praktyce Oddziału Położniczo - Ginekologicznego".
  • dr med. Sławomir Sobieszczyk
  • Temat: "Opis przypadku - atonia macicy. Wytyczne postępowania w atonii macicy"
  • lek. med. Roman Lichaj
  • lek. med. Agnieszka Kelma
 • 11.12.2012 r.
  • Temat: "Diagnostyka i leczenie niewydolności serca 2012 wg ESC - co nowego".
  • dr n med. Piotr Lehmann
 • 04.12.2012 r.
  • Temat: "Eradykacja HP wytyczne i zalecenia".
  • lek. med. Oleg Tyszkiewski
  • Temat: "Program badań przesiewowych raka jelita grubego".
  • lek. med. Jędrzej Piotrowski
 • 27.11.2012 r.
  • Temat: "Diagnostyka autoprzeciwciał".
  • Małgorzata Walerych - Firma Euroimmun Polska
 • 20.11.2012 r.
  • Temat: "POChP - wytyczne GOLD" -prezentacja multimedialna.
  • Marcin Turok - Przedstawiciel Medyczny Firmy Astra Zeneca Pharma Poland
 • 13.11.2012 r.
  • Temat: "Podkłady, materace i pozycjonery żelowe. Transfer, termoplastyka, innowacyjne materiały
  • medyczne. Retraktory wielofunkcyjne." - Omówienie i zastosowanie. Prezentacja.
  • Monika Jaskuła - firma Rinamed
 • 30.10.2012 r.
  • Temat: "Odwieczne problemy z INR"
  • Dr med. Włodzimierz Pawłowski - Kierownik Laboratorium Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 • 09.10.2012 r.
  • Temat: "Astma ciężka - trudny pacjent czy trudna choroba" - materiał przygotowany przez Prof. Piotra Kunę
  • Marcin Turok - Przedstawiciel Medyczny Firmy Astra Zeneca Pharma Poland
 • 18.09.2012 r.
  • Temat: "Miejsce sulfonylomocznika we współczesnej terapii cukrzycy typu 2"
  • Dr Małgorzata Wilczyńska - Prezes Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  • Milena Julkowska - Firma SERVIER
 • 26.06.2012 r.
  • Temat: "Diagnostyka i chorobotwórczość Clostridium Difficile"
  • Anna Mieczyńska Przedstawiciel medyczny firma Bor - Pol
 • 12.06.2012 r.
  • Temat: "Nowe techniki w echokardiografii"
  • Marcin Turok Przedstawiciel medyczny firma Astra Zeneca Pharma Poland
  • Punkty edukacyjne - zasady.
 • 22.05.2012 r.
  • Temat: "Wady nabyte zastawki mitralnej i trójdzielnej w badaniach echokardiograficznych"
  • Odpowiedzialność lekarza za błędy w sztuce lekarskiej"
  • Marcin Turok Przedstawiciel medyczny firma Astra Zeneca Pharma Poland
 • 24.04.2012 r.
  • Temat: "Efektywność leczenia nadciśnienia tętniczego - czy jest wpływ na śmiertelność"
  • Milena Julkowska Firma Servier: Wykład Prof. Ruschitzki wygłoszony podczas ostatniego zjazdu ESH w Mediolanie
  • Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz łask Bożych.
 • 17.04.2012 r.
  • Temat: "Wady nabyte serca w badaniach echokardiograficznych"
  • Marcin Turok Przedstawiciel medyczny firma Astra Zeneca Pharma Poland
 • 03.04.2012 r.
  • Temat: "Analiza poziomu satysfakcji pacjenta Szpitala SP ZOZ w Kościanie za rok 2011"
  • mgr Lidia Donaj
  • Temat: "Interesujące przypadki chorych leczonych w oddziale - omówienie c.d."
  • lek. med. Wojciech Skrzypczak - Oddział Chirurgiczny SP ZOZ w Kościanie
 • 28.02.2012 r.
  • Temat: "Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego"
  • dr hab. med. Wiesław Bryl
  • Przedstawiciel Medyczny - Katarzyna Wójt - Marciniaka Firma Servier
 • 31.01.2012 r.
  • Temat: "Interesujące przypadki chorych leczonych w oddziale - omówienie"
  • lek. med. Wojciech Skrzypczak - Oddział Chirurgiczny SP ZOZ w Kościanie
 • 17.01.2012 r.
  • Temat: "Badanie echokardiograficzne hemodynamika w badaniach echo - film interaktywny."
  • Marcin Turok - Przedstawiciel Medyczny firmy Astra Zeneca Pharma Poland
  • Wypalenie zawodowe - warsztaty.
 • 06.12.2011 r.
  • Temat: "Orzekanie śmierci mózgu"
  • lek. med. Agnieszka Kelma - Oddział Intensywnej Terapii SP ZOZ w Kościanie
 • 22.11.2011 r.
  • Temat: "Badanie echokardiograficzne i normy pomiarowe - film interaktywny"
  • Marcin Turok - Przedstawiciel Medyczny firmy Astra Zeneca Pharma Poland
 • 15.11.2011 r.
  • Temat: "Theranostics - terapia w oparciu o diagnostykę"
  • Dr Hanna Tomczak - Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne, Szpital kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu 
 • 18.10.2011 r.
  • Temat: "Zastosowanie RTG terapii w opiece paliatywnej"
  • Dr hab. med. Piotr Milecki - Konsultant Wojewódzki w sprawie RTG - terapii.
 • 11.10.2011 r.
  • Temat: "Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki i zespół jelita drażliwego od przyczyny do leczenia"
  • Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy
  • Firma Abbott - Przedstawiciel Medyczny Agnieszka Zwolińska
 • 04.10.2011 r.
  • Temat: "Doustna profilaktyka przeciwzakrzepowa"
  • Firma Bayer - Przedstawiciel Medyczny Agnieszka Witkowska
 • 13.09.2011 r.
  • Temat: "Resuscytacja płynowa nowej generacji - roztwory zrównoważone"
  • Firma Braun - Przedstawiciel Medyczny Karolina Żolnowska - Trawa
 • 21.06.2011 r.
  • Temat: "Standardy leczenia hypolipomizujacego - cele i możliwości"
  • ICN Polfa Rzeszów
 • 14.06.2011 r.
  • Temat: "Choroby żył w codziennej praktyce lekarza"
  • Firma Pierre Fabre Medicment - Przedstawiciel medyczny Małgorzata Lipko
 • 10.05.2011 r.
  • Temat: "Ocena odżywienia pacjenta trafiającego do szpitala"
  • lek. med. Agnieszka Kelma
  • Firma Nutricia - Przedstawiciel medyczny Maria Stec
 • 19.04.2011 r.
  • Temat: "Praktyczne aspekty terapii insulinowej pacjentów z typem 2 cukrzycy w świetle zaleceń PTD na rok 2011"
  • lek. med. Danuta Wdowicka
  • Firma Lilly - Przedstawiciel medyczny Barbara Zakrzewska 
 • 15.03.2011 r.
  • Temat: "Prawa lekarza"
  • dr med. Krzysztof Kordel
 • 08.03.2011 r.
  • Temat: "Nieżylakowe krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego."
  • lek. med. Łukasz Hordecki
 • 14.12.2010 r.
  • Temat: "Zakrzepica żylna, leczenie przeciwzakrzepowe."
  • lek. med. Piotr Majchrzak
 • 30.11.2010 r.
  • Temat: "Problem niedrożności jelit - aspekty praktyczne."
  • lek. med. Wojciech Skrzypczak
 • 23.11.2010 r.
  • Temat: "Preyentacja szstemu MICROSCAN do identyfiakcji i lekowrażliwości drobnoustrojów."
  • dr med. Małgorzata Jastrzębska - Czubak
  • Firma Siemens
 • 09.11.2010 r.
  • Temat: "Nieżylakowe krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego."
  • lek. med. Łukasz Hordecki
 • 02.11.2010 r.
  • Temat: "Współczesne możliwości terapii endoskopowej."
  • dr med. Aleksander SowierJoanna
 • 26.10.2010 r.
  • Temat: "Prezentacja raportu satysfakcji pacjentów."
  • mgr Lidia Donaj
 • 29.06.2010 r.
  • Temat: "Znaczenie terapii skojarzonej GKS/Laba dla chorych na POChP."
  • lek. med. Wojciech Machowiak
  • Joanna Langner Firma Astra Zeneca
 • 15.06.2010 r.
  • Temat: "Nowe obowiązkowe OC lekarza w ofercie INTER Polska."
  • Przedstawiciel Grażyna Jaruzel
  • Temat: "Nowe techniki w enoskopii."
  • Filip Bajor Firma Pentax
 • 01.06.2010 r.
  • Temat: "Powikłania poprzetoczeniowe cz. I."
  • lek. med. Jolanta Kic - Ciseł - Oddział Dziecięcy SP ZOZ w Kościanie
 • 18.05.2010 r.
  • Temat: "Ocena gospodarki tlenowej w badaniu gazometrii krwi."
  • dr Krystyna Staniszewska
 • 13.04.2010 r.
  • Temat: "Profilaktyka raka szyjki macicy - HPV + szczepionka czterowalentna."
  • Natalia Sikorsak - Firma MSD
 • 30.03.2010 r.
  • Temat: "Prewencja ukladu sercowo - naczyniowego a hormonoterapia zastępcza."
  • dr med. Piotr Lehmann
 • 23.03.2010 r.
  • Temat: "Leczenie endowaskularne w tętnicach szyjnych i sercowych."
  • dr med. Maciej Lesiak
 • 02.03.2010 r.
  • Temat: "Chirurgia dróg żółciowych. Przegląd piśmiennictwa 2004 - 2009"
  • lek. med. Robert Jagaciak - Oddział Chirurgiczny SP ZOZ w Kościanie
 • 16.02.2010 r.
  • Temat: "Przeciwdziałanie hipotermii"
  • Ajka Klimaszewska - Guzik przedstawiciel medyczny firmy ENDO PRO
 • 22.12.2009 r.
  • Temat: "Atrezja dróg żółciowych - co dalej po zabiegu Kasai"
  • Róża Siewińska - Przedstawiciel Medyczny Firmy bioMerieux
 • 15.12.2009 r.
  • Temat: "Celowana antybiotykoterapia - nowe standardy i wyzwania"
  • Róża Siewińska - Przedstawiciel Medyczny Firmy bioMerieux
 • 08.12.2009 r.
  • Temat: "Zatorowość płucna - problem wielodyscyplinarny"
  • dr n med. Piotr Lehmann - Dyrektor SP ZOZ w Kościanie
 • 24.11.2009 r.
  • Temat: "Nowości w kardiologii - sprawozdanie z Kongresu Kardiologów w Poznaniu"
  • dr n med. Piotr Lehmann - Dyrektor SP ZOZ w Kościanie
  • lek. med. Piotr Majchrzak - Ordynator Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Kościanie
 • 17.11.2009 r.
  • Temat: "Zaopatrzenie w leki w roku 2010 w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych"
  • mgr Katarzyna Sikora - Kierownik Apteki Szpitala SP ZOZ w Kościanie
 • 03.11.2009 r.
  • Temat: "Szkolenie z leczenia ran przewlekłych opatrunkami specjalistycznymi"
  • Monika Giryń - Przedstawiciel Medyczny Firmy Convatec
 • 20.10.2009 r.
  • Temat: "Terapia krwią i jej preparatami"
  • dr Ewa Spaisert - Mądra - Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 • 06.10.2009 r.
  • Temat: "Nowości w chirurgii - sprawozdanie z 64 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich 16 - 19 września 2009 Wrocław"
  • lek . med. Wojciech Skrzypczak
 • 22.09.2009 r.
  • Temat: "Żywienie enteralne i parenteralne - aspekty praktyczne."
  • Ewelina Wieczorek Przedstawiciel firmy Fresenius Kabi
 • 30.06.2009 r.
  • Temat: "Nowe spojrzenie na B-blokery"
  • Prof. dr hab. n med. Stefan Grajek
 • 23.06.2009 r.
  • Temat: "Choroby tarczycy"
  • Firma Merck - prelegent w trakcie ustalania.
 • 16.06.2009 r.
  • Temat: "Zawroty głowy w ujęciu laryngologa."
  • dr hab. n med. Bożena Wiskirska - Woźnica
 • 09.06.2009 r.
  • Temat: "Leczenie żywieniowe z wykorzystaniem przewodu pokarmowego."
  • Marta Stec - Przedstawiciel Medyczny Firma Nutricia
 • 02.06.2009 r.
  • Temat: "Mycie i dezynfekcja rąk - nowe zasady."
  • Bartłomiej Metler - Przestawiciel Medyczny Firmy Ekolab.
 • 26.05.2009 r.
  • Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Izb Lekarskich.
 • 19.05.2009 r.
  • Temat i prelegent w trakcie ustalania.
 • 12.05.2009 r.
  • Temat: "Krwotoki - nowe możliwości i sposoby leczenia. Hemofilia nabyta."
  • dr hab. med. Sławomir Sobieszczak - Instytut Ginekologii i Położnictwa UM w Poznaniu
 • 05.05.2009 r.
  • Temat: "Zapalenie wsierdzia - diagnostyka, leczenie i profilaktyka"
  • lek. med. Łukasz Hordecki - Oddział Wewnętrzny SP ZOZ w Kościanie
 • 28.04.2009 r.
  • Temat: "Leczenie zaburzeń lipidowych - czy możemy mówić o przełomie"
  • dr nr med. Paweł Bogdański - Klinika Zaburzeń Metabolicznych UM w Poznaniu
 • 21.04.2009 r.
  • Temat: "Możliwości i zastosowanie kompresjoterapii w medycynie"
  • Marek Mielcarzewicz - Przedstawiciel medyczny firmy Biotal
 • 07.04.2009 r.
  • Temat: "Rola terapii skojarzonej w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym"
  • dr hab. n med. Wiesław Bryl - Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM w Poznaniu
 • 31.03.2009 r.
  • Temat: "Stopa cukrzycowa, diagnostyka i możliwości leczenia"
  • dr n med. Adam Węgrzynowski - Klinika Diabetologii i Poradnia Stopy Cukrzycowej
 • 10.02.2009 r.
  • Temat: "Cholestaza niemowlęca"
  • lek. med. Joanna Walczak - Padykuła - Oddział Dziecięcy SP ZOZ w Kościanie
 • 10.03.2009 r.
  • Temat: "Odpowiedzialność cywilna za błąd"
  • dr med. Krzysztof Kordel - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 • 03.02.2009 r.
  • Temat: "Diagnostyka objawów somatycznych w zaburzeniach depresyjno - lękowych"
  • dr med. Dorota Lojko - specjalista psychiatra, psychoterapeuta - Klinika Psychiatrii UM w Poznaniu, ul. Szpitalna
 • 29.01.2009 r. - Wyjątkowo w czwartek!!!!!
  • Temat: "Nowości w onkologii. Nowe metody leczenia nowotworów"
  • lek. med. Wojciech Melerowicz - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • 20.01.2009 r.
  • Temat: "Nowe koncepcje leczenia cukrzycy"
  • lek. med. Danuta Wdowicka - Oddział Wewnętrzny SP ZOZ w Kościanie
 • 13.01.2009 r.
  • Temat: "Wilgotne leczenie ran trudno gojących się na bazie opatrunków specjalnych"
  • Marcin Mischke - przedstawiciel medyczny firmy SKAMEX
 • 9.12.2008 r.
  • Temat: "Terapia biologiczna chorób reumatycznych"
  • prof. dr hab n. med. Paweł Hrycaj - Oddział Reumatologiczny SP ZOZ w Kościanie
 • 02.12.2008 r.
  • Temat: "Zapobieganie powikłaniom cukrzycy typu II"
  • dr n med. Dorota Pisarczyk - Wiza - Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
 • 25.11.2008 r.
  • Temat: "Zespół Kawasaki - omówienie ciekawego przypadku"
  • lek. med. Agata Jurga - Oddział Dziecięcy SP ZOZ w Kościanie
 • 17.11.2008 r.
  • Temat: "Nowoczesna terapia hypolipemizująca - pacjent z zespołem metabolicznym, cukrzyca"
  • dr hab n med. Wiesław Bryl
 • 04.11.2008 r.
  • Temat: "Kliniczne zastosowanie sartanów w świetle wyników badań"
  • dr n med. Jerzy Jankowski z Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu
 • 28.10.2008 r.
  • Temat: "Transplantologia - problemy i możliwości"
  • mgr Andrzej Czapiewski
 • 07.10.2008 r.
  • Temat: "Leczenie bólu - leczenie bólu pooperacyjne"
  • dr n. med. Beata Nowakowska - Oddział IOM z Instytutu Ginekologii i Położnictwa UM w Poznaniu
 • 14.10.2008 r.
  • Temat: "Prewencja wtórna po incydentach kardiologicznych"
  • Prof. dr hab. med. Stefan Grajek - Klinika Kardiologii UM w Poznaniu
 • 21.10.2008 r.
  • Temat: "Nadciśnienie płucne - niedoceniany problem kliniczny - spojrzenie lekarza praktyka"
  • dr med. Piotr Lehmann - Dyrektor SP ZOZ w Kościanie

Serdecznie zapraszamy!

Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kościanie

lek. med. Wojciech Skrzypczak