Pracownia Bakteriologiczna

Pracownia Bakteriologiczna oferuje bardzo szeroki profil usług w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej realizowany pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów w dziedzinie mikrobiologii medycznej.

Personel: 

 • Kierownik Pracowni: mgr Ewa  Rapacz - specjalista II° w dziedzinie mikrobiologii medycznej
 • st. asystent: mgr Anna Horla - specjalista II° w dziedzinie mikrobiologii medycznej

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki mikrobiologicznej.

Specjalistyczny Sprzęt:

 • komputerowy system do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów  Vitek 2 (bio – Merieux),
 • komputerowy system do szybkiego wykrywania wzrostu drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych BacT/Altert (bio-Merieux),
 • mikroskop wysokiej klasy,
 • testy Western-blot (borelioza, alergia).

Wysoka jakość badań:

 • systematyczna „wewnętrzna” kontrola jakości wyników badań,
 • uczestnictwo w zewnętrznych, krajowych  sprawdzianach jakości,
 • bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO,
 • systematyczne, ciągłe poszerzanie wiedzy poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • interpretacja wyników wrażliwości zgodnie z najnowszymi europejskimi wytycznymi EUCAST.

Stosowane metody leczenia i diagnozowania:

 • Badania podstawowe z zakresu diagnostyki bakteriologicznej z materiałów: mocz, kał wymazy, krew, płyny z jam ciała, PMR,
 • Badania specjalistyczne w zakresie:
  • diagnostyki beztlenowców,
  • oznaczenia lekowrażliwości z uwzględnieniem określania MIC,
  • wirusologicznej diagnostyki serologicznej,
  • kontroli procesów sterylizacji,
  • epidemiologii zakażeń szpitalnych,
  • badanie w kierunku nużycy powiek i skóry,
  • wybrane badanie w kierunku zakażeń  dróg pokarmowych (Giardia lamblia, Helicobakter pylori),
  • Testy Western-blot (alergia, borelioza)

Pracownia bakteriologiczna pracuje w godzinach 7:00 - 14:35 przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty 7:00 - 11:00.
Badania pilne dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych  we wszystkie dni powszednie 14:35 - 22:00 oraz w soboty, niedziele i święta 7:00 - 22:00 – gotowość pod telefonem.

Lista dostępnych badań wykonywanych w pracowni bakteriologicznej

Zakażenia dróg moczowych:
 • Posiew moczu

 Zakażenia górnych dróg oddechowych:
 • Wymaz z gardła,
 • Wymaz z nosa,
 • Wymaz z nosogardzieli,
 • Punktat z zatok,
 • Wymaz w kierunku nosicielstwa MRSA (gardło, nos, odbyt, pachwiny),
 • Test wykrywający antygeny Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła (szybki test immunochromatograficzny)
Zakażenia dolnych dróg oddechowych:
 • Posiew plwociny z oceną preparatu bezpośredniego,
 • Posiew płynu z jamy opłucnej,
 • Posiew popłuczyn oskrzelowych,
 • Posiew aspiratu tchawiczego,
 • Test wykrywający wirusy RSV i Adenowirusy  w materiałach z górnych dróg  oddechowych (szybki test immunochromatograficzny),
 • Test wykrywający wirusy grypy (wymazy z nosogardzieli) (szybki test immunochromatograficzny)
Zakażenia narządu wzroku:
 • Wymaz z worka spojówkowego,
 • Wydzielina oczna
Zakażenia ucha:
 • Wymaz z ucha (zakażenie ucha zewnętrznego),
 • Wydzielina ropna  (zakażenie ucha środkowego),
 • Aspirat (zakażenie ucha środkowego)
Zakażenia inwazyjne
 • Posiew krwi tlenowy,
 • Posiew krwi beztlenowy,
 • Posiew płynów z jam ciała tlenowy i beztlenowy (materiały śródoperacyjne, płyn ze stawu kolanowego, ropa itp.),
 • Posiew PMR,
 • Wykrywanie antygenów bakteryjnych rozpuszczalnych w PMR oraz dodatnich posiewach krwi za pomocą testu aglutynacyjnego,
 • Wymaz z okolic cewnika (zakażenia odcewnikowe),
 • Posiew końcówki cewnika- ocena źródła zakażenia odcewnikowego
Zakażenia dróg moczowo-płciowych:
 • Wymaz z pochwy,
 • Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku nosicielstwa GBS (Streptococcus agalactiae - Streptococcus ß-hemolizujący grupa serologiczna B),
 • Biocenoza pochwy (ocena stopnia czystości pochwy) + posiew w kierunku Trichomonas vaginalis,
 • Wymaz z cewki moczowej,
 • Posiew materiału z owrzodzeń narządów płciowych,
 • Posiew nasienia
Zakażenia grzybicze:
 • Posiew w kierunku grzybów,
 • Identyfikacja gatunkowa grzybów drożdżopodobnych pochodzących z zakażeń grzybiczych,
 • Oznaczanie lekowrażliwości grzybów z podaniem wartości MIC
Zakażenia przewodu pokarmowego
 • Wymaz z odbytu, kał - badanie ogólne,
 • Posiew kału w kierunku SS (Salmonella, Shigella),
 • Posiew kału w kierunku Yersinia spp.,
 • Badanie kału w kierunku Rotawirusów , Adenowirusów i Norowirusów,
 • Diagnostyka  zakażeń  Clostridium difficile (wykrywanie toksyny A i B u pacjentów z biegunką),
 • Test immunochromatograficzny wykrywający antygeny Campylobacter w kale,
 • Test immunochromatograficzny wykrywający antygeny Giardia lamblia w kale,
 • Test immunochromatograficzny wykrywający antygeny Helicobacter pylori w kale
Zakażenia skóry i tkanek miękkich:
 • Wymaz ze zmian skórnych, ran, owrzodzeń, odleżyn, ropni, przetoki itp.,
 • Posiew ropy (tlenowy i beztlenowy)
Diagnostyka mikrobiologiczna badań personelu i środowiska  szpitalnego:
 • Badanie w kierunku nosicielstwa MRSA,
 • Badanie mikrobiologicznej czystości rąk,
 • Ocena mikrobiologicznej czystości powietrza i powierzchni,
 • Biologiczna kontrola procesów sterylizacji
Identyfikacja gatunkowa i lekowrażliwość drobnoustrojów:
 • Identyfikacja gatunkowa beztlenowców,
 • Identyfikacja gatunkowa bakterii tlenowych,
 • Określanie lekowrażliwości bakterii tlenowych metodą dyfuzyjno- krążkową w\g zaleceń EUCAST,
 • Określanie lekowrażliwości  bakterii tlenowych metodą E-testów (podanie wartości  MIC),
 • Określanie lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną,
 • Wykrywanie podstawowych mechanizmów oporności bakterii tlenowych i beztlenowych ( ESBL, MBL, MLSb, MRSA, VRE, VISA, VRSA, KPC, AmpC,  BLNAR, BLPACR, HLAR itp.),  Test Carba NP - szybki test wykrywający karbapenemazy pałeczek G ujemnych
Badanie mikroskopowe  w kierunku demodekozy (nużeniec), badanie wykonywane od poniedziałku do piątku włącznie:
 • Badanie rzęs i włosów,
 • Badanie ropni i zeskrobin skóry.
Testy Western-blot:
 • Test Western blot potwierdzający Boreliozę,
 • Test Western blot alergiczny (pediatryczny  36 alergenów oraz testy: zwierzęta, drzewa, alergeny domowe, trawy i chwasty, nabiał i orzechy, owoce, warzywa, mąka i mięso).