Pracownia badań serca i naczyń, nadciśnienia tętniczego i neuropatii autonomicznej

kierownik: mgr Jolanta Stam
adres e-mail: j.stam@szpital.koscian.pl
tel. 65 525-03-86 lub 65 512-08-55 wew. 340
czynne w dniach od poniedziałku do piątku od 7.00-14.30

W pracowni wykonuje się następujące badania:

Ocena sztywności tętnic:

Prędkość szyjno-udowej fali tętna (PWV) mierzona jest przy użyciu referencyjnego systemu Complior z pomiarem ciśnienia centralnego oraz wskaźnika ABI (kostka-ramię). Wzrost PWV o 1m/s, zwiększa ryzyko zdarzeń sercowo naczyniowych o 14% i zgonu o 15%. Wynik prędkości fali >10 m/s jest wykładnikiem subklinicznych zmian narządowych. Szczególnie przydatny do szacowania ryzyka u osób z pogranicza oraz kwalifikacji do leczenia. Wartość wskaźnika kostka-ramię

Cena badania: 50 zł

Przygotowanie do badania:

Badanie wykonuje się 3-4 godz. po lekkim posiłku, nie na czczo. Nie należy palić papierosów, pić napojów zawierających kofeinę (3 godz. przed), alkoholu (10 godz. przed).

Test pochyleniowy (Tilt test)

Służy do diagnostyki omdleń typu odruchowego oraz zaburzeń świadomości typu napadowego. Różnicuje odruch wazowagalny kardiodepresyjny z wazodepresyjnym. Pomocniczo w centralnych zaburzeniach świadomości(epilepsja) oraz innych spowodowanych nieprawidłową regulacją krążenia po zmianie pozycji ciała. Badanie w oparciu o tradycyjny protokół wesminsterski.

Cena badania: 80 zł

Przygotowanie do badania:

Pacjent powinien przynieść pełną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia. U osób pow. 40 roku życia wymagane jest wcześniejsze wykonanie USG tętnic szyjnych. Do badania należy przyjść na czczo i bez leków (beta-blokery odstawić na 5  okresów półtrwania), o ile lekarz nie zaleci inaczej. Mężczyzn z silnie owłosioną klatką piersiową prosimy o jej wygolenie. Nie pić napojów zawierających kofeinę, alkoholu, nie palić papierosów. Po badaniu pacjent nie powinien  prowadzić samochodu i sam pieszo wracać do domu ze względu na możliwe osłabienie i inne obawy niepożądane, mogące wystąpić w trakcie i po badaniu.

Ocena neuropatii autonomicznej sercowo-naczyniowej

Przydatna w szacowaniu ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych nie tylko u cukrzyków. Pacjenci z cukrzycą i neuropatią autonomiczną narażeni są na nagłe zgony sercowe 6-krotnie częściej niż pozostała populacja. Badanie wykonywane zgodnie ze standardem według testu Ewinga.

Cena badania: 50 zł

Przygotowanie do badania:

Pacjent powinien być ok. 2 godz. po posiłku. Nie należy pić napojów zawierających kofeinę, alkoholu, palić papierosów.

Echokardiograficzna próba obciążeniowa (próba dobutaminowa, stress echo)

Powszechnie uznana, nieinwazyjna metoda polegająca na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu przy zwiększającym się obciążeniu lekiem -dobutaminą. Próba ma na celu kontrolowaną prowokację ewentualnego niedokrwienia mięśnia sercowego oraz stopnia uszkodzenia, mogącego świadczyć o chorobie wieńcowej jej zaawansowaniu oraz konieczności wykonania koronarografii. U chorych po zawale serca posiada wysoką wartość w ocenie żywotności określonego obszaru mięśnia serca oraz prognozowaniu  powrotu funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką (PCI) lub metodą przęsłowania naczyń wieńcowych (CABG).

Cena badania: 200 zł

Przygotowanie do badania:

Na dwa dni przed badaniem odstawić leki z grupy beta-blokerów( w dniu poprzedzającym badanie przyjąć połowę dawki dobowej o ile lekarz nie zaleci inaczej). Na cztery godziny przed próbą być na czczo. Nie pić kawy, alkoholu, palić papierosów Zabrać ze sobą pełną dokumentację medyczną. Po badaniu pacjent nie powinien prowadzić samochodu i sam pieszo wracać do domu ze względu na możliwe osłabienie i inne objawy niepożądane mogące wystąpić po próbie.

Echokardiograficzne badanie przezprzełykowe (TEE)

Półinwazyjne badanie wykorzystujące ultradźwięki w celu uwidocznienia struktur serca z dostępu przezprzełykowego i przezżołądkowego.

Cena badania: 200 zł

Przygotowanie do badania:

Na 6 godzin przed badaniem być na czczo. Nie pić kawy, alkoholu, palić papierosów. Zabrać ze sobą pełną dokumentację medyczną.

ECHO serca

Nieinwazyjne badanie, dostarczające dokładnej informacji o budowie anatomicznej oraz funkcji serca. Obrazowanie echokardiograficzne opiera się na zastosowaniu fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości (ultradzwięków).

Cena badania: 80 zł

Próba wysiłkowa

Badanie jest elementem diagnostyki i oceny skuteczności terapii u chorych  z podejrzeniem lub obecnością choroby niedokrwiennej serca. Do wykonania badania służy ruchoma bieżnia lub cykloergometr rowerowy.

Cena badania: 70 zł.

Przygotowanie do badania:

Mężczyźni z silnie owłosioną klatką piersiową powinni ją wygolić. Do próby pacjent zgłasza się na czczo, lub po lekkim posiłku, wypoczęty, po dobrze przespanej nocy. W dniu badanie nie pić kawy, mocnej herbaty, palić papierosów.

Holter EKG

Badanie 24 godz. EKG metodą holtera służy do oceny zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które występują w trakcie rejestracji.

Cena badania: 90 zł

Przygotowanie do badania:

Rano przed badaniem należy wykąpać się, nie smarować ciała balsamem. Mężczyźni powinni wygolić owłosienie na klatce piersiowej.

ABPM - Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego krwi

Pomiar ciśnienia dokonywany przez aparat automatyczny, najczęściej co 30-60 min. noszony przez chorego przez dobę.

Cena badania: 70 zł.