Pracownia fizjoterapii w Krzywiniu

Fizjoterapeuci:

 • mgr Małgorzata Borowiak
 • mgr Julita Szłapka
 • mgr Eliza Krakowiak

W Pracowni świadczenia realizowane są w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach domowych. Pacjenci mogą skorzystać z pełnego pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy zabiegi z zakresu: fizykoterapii, hydroterapii, masażu i kinezyterapii

Fizykoterapia:

 • laseroterapia,
 • ultradźwięki , fonoforeza,
 • prądy diadynamiczne,
 • prądy Traberta,
 • prądy tens,
 • pole elektromagnetyczne małej i wielkiej częstotliwości,
 • prądy interferencyjne,
 • tonoliza,
 • elektrostymulacja,
 • galwanizacja,
 • jontoforeza,
 • krioterapia,
 • naświetlanie promieniami lampy sollux.

Hydroterapia:

 • kąpiel wirowa kończyn górnych,
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych.

Masaż:

 • klasyczny,
 • limfatyczny.

Kinezyterapia:

Formy pracy z pacjentem:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • ćwiczenia stabilizacji centralnej z wykorzystaniem klinów, piłek szwedzkich, taśm
 • Thera – Band, poduszek sensomotorycznych i innych przyrządów niestabilinych,
 • trening propriocepcji,
 • ćwiczenia przy drabinkach, na rowerku stacjonarnym i rowerku eliptycznym,
 • system ćwiczeń w odciążeniu,
 • nauka lub doskonalene chodu za pomocą kul, poręczy.

Metody pracy z pacjentem:

 • McKenzie,
 • Masaż głęboki,
 • Terapia p/obrzękowa,
 • Metoda Pilates – stabilizacja mm. głębokich,
 • Osteopatia strukturalna i funkcjonalna,
 • System stabilizacji kręgosłupa,
 • Thera – Band.

Nasze atuty to: dobrze wykształcona kadra i przyjazny stosunek do pacjenta podczas terapii, w której dążymy do przywrócenia choremu utraconej sprawności w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu poprzez realizację zleceń lekarskich.

Zasady udzielania fizjoterapeutycznych świadczeń zdrowotnych:

 • Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni.
 • Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w pracowni w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 • Pacjent zgłasza się w rejestracji osobiście lub telefonicznie z aktualnym skierowaniem gdzie zostanie zarejestrowany do kolejki pacjentów oczekujących i otrzyma niezbędne informacje, do odpowiedniego przygotowania się do poszczególnych abiegów.
 • Pacjenci, którzy nie mogą zgłosić się w wyznaczonych terminach na zabiegi zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu osobiście lub telefonicznie w rejestracji.
 • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent obowiązany jest zgłosić niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia nie zgłoszenia się na ustalony termin zabiegów. ( Dz.U. Z 2014r. Poz.1138 zm.)

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Wtorek: od 7.00 do 18.00
Środa - Czwarek - Piątek:  od 7.00 do 17.00

tel. 65 517 04 42