Pogotowie ratunkowe

Kierownik Pogotowia Ratunkowego: mgr Gracjan Piotrowski

Adres e-mail: g.piotrowski@szpital.koscian.pl

Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania Państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i wypadku.

Zespoły Ratownictwa Medycznego bezpośrednio współpracują ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Strażą Pożarną i Policją.

 W ramach Pogotowia Ratunkowego funkcjonują:

  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego;
  • Dwa Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego;
  • Zespół Transportowy dla POZ;
  • Zespół Transportowy szpitalny.