Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
64-000 Kościan

NIP: 698-15-78-284
REGON: 411051999

tel.: 65 512 08 55
fax.: 65 512 07 07
punkt informacyjny: 65 512 51 63

e-mail sekretariat: sekretariat@szpital.koscian.pl

Telefony wewnętrzne

Komórka - funkcja Imię i nazwisko Numer tel. wew.
Centrala - 200
Dyrektor SP ZOZ w Kościanie Wojciech Maćkowiak 205
Dyrektor ds. lecznictwa Przemysław Kubala 205
Dyrektor ds. infrastruktury Andrzej Hertmanowski 208
Asystent dyrektora Agnieszka Skrzypczak - Jaźwińska 205
Naczelna Pielęgniarka Jolanta Nowak 229
Główna Księgowa Elżbieta Nowak 221
Z-ca Głównego Księgowego Justyna Nowaczyk 223
Pielęgniarka Epidemiologiczna Jolanta Gierczyńska 228
Kierownik Działu Kadr Barbara Łakoma 202
p.o. Kierownik Działu Marketingu Iwona Bamber 220
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Agnieszka Lehmann 209
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Monika Gęzikiewicz 222
Kierownik Działu Organizacyjno - Kontrolnego Jolanta Jakubowska 213
Zaopatrzenie Henryk Kaczmarek 219
Zamówienia Publiczne Wiesław Nowak 218
Dział Techniczny Tomasz Gęzikiewicz 222
Specjalista ds. BHP Tomasz Gęzikiewicz 222
Informatyk Mariusz Głowacki Dawid Kaźmierczak 212
Inspektor Ochrony Danych Dawid Kaźmierczak 212

Pozostałe

"Wieczorynka" - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 65 525 04 83 
Izba przyjęć 300, 301
Poradnia Położniczo – Ginekologiczna 316, 320
Poradnia Chirurgiczna 241
Poradnia Urologiczna 245
Poradnia Leczenie Bólu 316
Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci 241
Poradnia Ortopedyczna 240
Poradnia Reumatologiczna 326
Poradnia Nefrologiczna 316
Poradnia Medycyny Sportowej 316
Poradnia Onkologiczna 327
Poradnia Diabetologiczna 316
Poradnia Chorób Naczyń 400
Poradnia Preluksacyjna 400
Poradnia Kardiologiczna 340
Pracownia Mammografii 403
Pracownia USG 400
Centrum Diagnostyki Obrazowej 401
Pracownia Rehabilitacji Leczniczej 264
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 425, 421
Bakteriologia 423
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Nie można wysłać pustej wiadomości
Powyższa zgoda jest obowiązkowa