Uwagi

Informujemy, że żaden podmiot zewnętrzny, w tym również osoby prywatne, nie ma prawa i nie jest upoważniony przez Dyrekcję SP ZOZ w Kościanie do zbierania funduszy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.