Izba przyjęć

Izba przyjęć

Izba Przyjęć znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w tzw. Pawilonie Chirurgicznym. Tutaj trafiają wszyscy pacjenci przyjmowani do oddziałów szpitalnych. Izba Przyjęć składa się z rejestracji, dwóch gabinetów lekarskich i gabinetu zabiegowego. Tutaj w pierwszej kolejności po zgłoszeniu się pacjenta do rejestracji weryfikowane jest "skierowanie do szpitala" oraz odbywa się wstępne badanie lekarskie, wykonywane są w przypadku wątpliwości niezbędne badania diagnostyczne, na podstawie których podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, ewentualnej odmowie lub skierowaniu na leczenie w innej jednostce medycznej.

Pacjenci zgłaszający się do Izby Przyjęć powinni okazać następujące dokumenty:

  • skierowanie do szpitala (nie wymagane w sytuacjach nagłych)
  • dowód tożsamości
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie
  • NIP pracodawcy lub własny (przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)

Po podjęciu przez lekarza przeprowadzającego badanie decyzji o przyjęciu na Oddział, następuje rejestracja pacjenta i zakładana jest "historia choroby", następnie pod opieką pielęgniarki przekazywany jest na właściwy Oddział Szpitala.