Programy profilaktyczne

Szpital w Kościanie mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych od wielu lat zaangażowany jest w prowadzenie programów profilaktycznych. Od 1999 roku prowadzone były następujące programy:

  • program profilaktyki raka piersi
  • program profilaktyki rak szyjki macicy
  • program profilaktyki chorób układu krążenia
  • program profilaktyki chorób gruczołu krokowego

Obecnie w naszym Zakładzie realizowane są następujące programy profilaktyczne wykonywane na podstawie umowy z Wielkopolskim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi metodą mammografii skryningowej adresowany jest do wszystkich kobiet w wieku 50 - 69 lat. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tych świadczeń zdrowotnych mogą zgłaszać się do Pracowni Mammografii codziennie telefonicznie (telefon 065/52-50-422 wew. 403) lub osobiście według podanego poniżej harmonogramu:

Poniedziałki, wtorek i środa od godziny 8. 00 - 13.00
Czwartek i piątek w godzinach 12.00 - 17.00

W ramach programu pacjentki mają zagwarantowane wykonanie w pierwszym etapie (tzw. podstawowym) badania mammograficznego. Oceny wykonanego badania dokonują lekarze posiadający niezbędne kwalifikacje (lekarze radiolodzy) potrzebne do właściwej oceny wykonanych zdjęć. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości pacjentki kierowane są do dalszej diagnostyki (tzw. etap pogłębiony) w ramach którego mogą być wykonane dodatkowe badania, pozwalające na jeszcze dokładniejszą ocenę wykrytych zmian i wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego.

W ramach etapie pogłębionym dostępne są następujące badania:

  • mammografia uzupełniająca
  • ultrasonografia piersi
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
  • biopsja aspiracyjna gruboigłowa

Wszystkie kobiety biorące udział w etapie pogłębionym profilaktyki raka piersi kierowane są obligatoryjnie na konsultacje lekarza onkologa. Kobieta sama decyduje czy skorzysta z dodatkowych badań w naszym szpitalu.

Jedynym warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w w/w programie jest dwuletnia przerwa od ostatniego badania mammograficznego oraz wypełnienie ankiety. Kobiety, które miesiączkują zgłaszają się do badania w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego.

Badania wykonywane są na nowoczesnym, nowym aparacie mammograficznym zainstalowanym we wrześniu 2009 roku spełniającym wszystkie określone wymagania.

Program profilaktyki raka szyjki macicy, którym objęte są kobiety w wieku od 25 lat do 59 roku życia. W ramach świadczeń kobiety zagwarantowane mają pobranie wymazu z szyjki macicy, konsultację lekarza ginekologa oraz ocenę pobranego materiału przez lekarza cytologa. W przypadku stwierdzenie zmian patologicznych kobiety kierowane są do dalszej diagnostyki, tj. badania kolposkowego, z możliwością pobrania celowanych wycinków do badania histopatologicznego.

Wszystkie kobiety pragnące skorzystać ze świadczeń w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy mogą zgłaszać się codziennie od poniedziałku do piątku do Poradni Ginekologiczno - Położniczej przy SP ZOZ w Kościanie, ul. Szpitalna 7 osobiście lub telefonicznie (tel. 065/512-08-55 wew. 320, 316) w godzinach od 8.00 do 14.00. W rejestracji informujemy, że zgłaszamy się na badanie w ramach programu profilaktycznego.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w w/w programie profilaktycznym jest trzyletnia przerwa od ostatniego badania cytologicznego oraz wypełnienie ankiety.