Zakład opiekuńczo-leczniczy

Kierownik: mgr Agnieszka Radojewska

Lekarz: lek. med. Joanna Kordusiak

Tel: 65 512 08 55 wewn. 291 lub 292

Świadczenia udzielane w Zakładzie:

  • całodobowa pielęgnacja pacjentów,
  • kontynuacja leczenia – farmakoterapia, leczenie dietetyczne, wykonywanie badań diagnostycznych,
  • rehabilitacja i terapia zajęciowa,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką i ich rodzin,
  • pomoc psychologiczna,
  • opieka duszpasterska.

Zakład obejmuje opieką osoby przewlekle chore, niepełnosprawne oraz niezdolne do samoopieki w środowisku domowym.

Tryb kierowania i odpłatność określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. (DZ.U.12.731.)

Dokumentacja wymagana do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (pliki do pobrania):

Pliki do pobrania